Beleef Rijn Waal

De vereniging!

PBG150322_MG_2311De Vereniging

Bij de start van onze vereniging, zo’n 1 ½ jaar geleden, hebben de ‘kartrekkers’ enkele doelen geformuleerd. In grote lijnen waren dat:

  • formele oprichting van de vereniging met een heldere doelstelling
  • jaarlijks de organisatie van één groot evenement
  • ondernemers bijeenbrengen voor het in de markt zetten van arrangementen
  • website
  • 25 leden (voorjaar 2015)

We kunnen constateren dat deze doelen zijn gehaald. De website is operationeel (www.beleefrijnwaal.nl). In maart organiseerden we voor de eerste maal het  jaarlijks terugkerende Lente-evenement, dit keer op Kasteel Doornenburg. Het evenement was een groot succes met meer 20 leden die zich presenteerden en meer dan 1.000 bezoekers. Tijdens het Lente-evenement is door onze notaris François van Schaik  de vereniging formeel opgericht en zijn de doelen van de vereniging opgenomen in de oprichtingsactie en op de website. We hebben inmiddels 33 leden.

Doelen juli 2015 – december 2016:

60 leden per 30 december 2016

Regelmatig bijeenkomsten voor leden. In ieder driemaal per jaar (in de herfst/winterperiode) een koffie-café-plus, waarbij leden elkaar informeel kunnen ontmoeten én kunnen meedenken en bijdragen aan arrangementen en evenementen. Dit zal steeds op een andere oever plaatsvinden. In februari wordt dit gecombineerd met de Jaarvergadering.

Verder minimaal 2 evenementen per jaar, in principe het 3 OeverFestival in het 3e weekeind van september en het Lente-evenement in eind maart.

Tot slot zien we ook graag meerdere arrangementen, die over de rivier heen gaan.

Agenda Beleef Rijn Waal

  1. 3 Oever Festival: 20 september 2015
  2. Koffie-café-plus: 28 september 2015, 10-12 u, Hotel de Tolkamer
  3. Jaarvergadering: februari 2016
  4. Lente-evenement: 20 maart 2016  (onder voorbehoud)